Presentationer från Länkade data i Sverige 2014

För tredje året i rad arrangerades en träff om länkade data med syfte att skapa en mötesplats för personer från industri, myndigheter och akademi att diskutera och utbyta erfarenheter. Värd i år var Medea, Malmö högskola, och forskningsprojektet Living Archives. Talare var, bland andra, Niklas Lundström från Kungliga biblioteket som… Continue reading