Om projektet

Living Archives är ett av Vetenskapsrådet finansierat forskningsprojekt som drivs av Malmö högskola. Projektet startades i januari 2013 och löper till 2017. Projektledare är professor Susan Kozel, Malmö högskola.

Projektet utforskar det digitaliserade samhällets utmaningar genom att undersöka, analysera och utveckla modeller för hur arkiv kan användas som en resurs för social förändring, där användare ges möjligheten att tillsammans skapa bilden av vår gemensamma historia och samtid. De arkiv projektet jobbar med karakteriseras ofta av att de är publikt tillgängliga, att de är digitaliserade och att de har anknytning till kulturhistoriska fenomen.

Projektet byggs kring två forskningsinriktningar – Performing Memory och Open Data – vilka utforskas av en tvärdisciplinär grupp forskare med bakgrund i datavetenskap, interaktionsdesign, historia, konstnärlig forskning och kritisk kulturteori.

För mer information, kontakta projektledare Susan Kozel eller läs mer under About (på engelska).

Comments are closed.