Soil Memories workshop på Framtidsveckan, 5 maj 2015

Raketa notes

© Raketa. Fragments from a logbook and the mobile institute tour. Arkhangelsk oblast. September 2014.

Inbjudan till SOIL MEMORIES workshop
– del av Makroskopets program under Framtidsveckan i Sofielund, Malmö

Urban Archiving är del av ett större forskningsprojekt på K3/Malmö högskola som heter Living Archives som bl.a. undersöker hur arkiv kan användas som en resurs för social förändring där användare ges möjligheten att tillsammans skapa bilden av vår gemensamma historia och samtid.

Inom Urban Archiving tittar vi på urbana miljöer med fokus på stadsodling och odlarcommunities i förhållande till arkiv och nya arkiveringspraktiker. Vår utgångspunkt är synen på odlingen som bärare och förmedlare av odlarnas minnen, historier och kulturarv. Vi ser på odlingarna som ett slags ”performed memory” baserat på odlarnas bakgrunder och undersöker hur stadsodlingar kan fungera som en plattform för att samla in, bevara och berätta historier bortom ord. Hur fångar vi dessa historier och hur kan de utgöra nya urbana arkiv som kan bli till en resurs i hållbar stadsutveckling?

Vår ansats bygger på metoder från interaktionsdesign och konstnärlig forskning. Tillsammans med odlarcommunities (bl.a. MittOdla) utvecklar vi en serie verktyg och format för att samla in berättelser i stadsodlingar. Några exempel är Eat a Memory, Plant your history, Odla din historia, Memory/Malmö och Soil Memories som vi kommer att berätta mer om under den första delen av vår presentation.

Workshop SOIL MEMORIES
Som en andra del bjuder vi in till workshopen Soil Memories. År 2015 är International Year of Soil utropat av FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. En handfull jord innehåller lika många organismer som hela världens befolkning och två tredjedelar av alla arter lever under jord. Det tar flera tusen år att bygga ett tunt lager av bördig matjord men bara en timme av kraftigt regn för att förlora det. Utifrån ett mänskligt tidsperspektiv är jorden är en icke-förnybar resurs. Vi lever på och från marken, både i staden och på landsbygden. Den bara är där, under våra fötter och tagen för given. (Chemnitz & Weigelt, 2015)

Workshopen Soil Memories är en hyllning till jorden som basen till liv och bärare av materia, minnen och historier från dåtid, nutid och in i framtiden. Vi ser på jorden som ett slags öppet arkiv i sig självt som vi får tillgång till via våra grödor.

En skopa jord
Till workshopen i Malmö ber vi alla deltagare att ta med en skopa jord från en för dem viktig plats. Vi samlar alla jordbidrag i en gemensam kruka som bildar en ny blandning jord bestående av fragment från våra respektive platser och historier. Vi ber också deltagarna att dela med sig av sina minnen från platsen där jorden är hämtad, om betydelsen av jorden idag och livets olika faser. Förutom en hyllning till jorden fungerar aktionen som ett verktyg för att få en djupare förståelse av en plats – som en slags experimentell arkiverigspraktik av urbana minnen.

En uppföljning av workshopen, ett Soil Memories del II  kommer att ske i samband med From Soil to Structure på Leonards takterass, Möllevången i Malmö, den 4–5 juni.

Praktisk information till alla deltagare

REGISTRERA dig till workshopen. Deadline: 4 maj. 

PLATS – Leonards takterass (Stena Fastigheter), ovanför MittMöllan, Leonardgallerian, Möllevången, Malmö. Uppgången från Bangatan är öppen. Gå genom den vita grinden och uppför tappan så når du takterassen.

TID – tisdagen den 5 maj 2015, kl 12-13.30 (presentation 12-12.30, workshop 12.30-13.30).

MATERIAL – Tag med en skopa jord från en för dig viktig plats samt förbered en kort presentation om ditt jordminne.

LUNCH – Medtag lunch upp på taket om ni önskar. Om ni väljer Rude Food i Leonardgallerian som öppnar kl 11.30 så får ni låna med lunchbrickan(med Rude Foods tillåtelse).

För eventuella frågor eller mer information, kontakta Elisabet M. Nilsson eller Veronica Wiman.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.