Presentationer från Länkade data i Sverige 2014

För tredje året i rad arrangerades en träff om länkade data med syfte att skapa en mötesplats för personer från industri, myndigheter och akademi att diskutera och utbyta erfarenheter. Värd i år var Medea, Malmö högskola, och forskningsprojektet Living Archives.

Talare var, bland andra, Niklas Lundström från Kungliga biblioteket som pratade om Libris och länkade data, Johan Carlström från Riksantikvarieämbetet som pratade om semantiska länkar, och Marie Friberger från Malmö högskola som pratade om hur kan man bygga spel på öppna data.

Alla presentationer finns i en playlist på YouTube. Nedan finner du ett urval av videos och introduktioner och länkar till samtliga presentationer.

PRESENTATIONER

1. Kort introduktion till länkade data (Marie Friberger, Malmö högskola)

2. Möjligheter med länkade data (Bosse Andersson, Semator) (slides)

3. Introduktion till Living Archives (Daniel Spikol, Malmö högskola)

4. Libris och länkade data (Niklas Lindström, Kungliga bibliotektet)
I den nya versionen av Libris är länkade data fundamentet för beskrivningsformer och kopplingar till annan information. Lindström tar bland annat upp trycksformer, vokabulär, datakoordination plus mappningar mellan system och domäner, samt teknik såsom JSON-LD och SPARQL. (slides)

5. Danish newspaper registry: from printed books to Linked Data (Martynas Jusevicius, Graphity)
A practical step-by-step introduction into how library legacy materials can be effectively converted into RDF data, and how a user-friendly read-write Linked Data application can be built on top of that. Jusevicius covers in short the data conversion using standard vocabularies and design of technical elements such as URIs. He also demonstrates how queries, data quality constraints and user interface templates are defined and assembled into the application using Graphity Linked Data Platform. (slides)

6. Exempel från Riksantikvarieämbetet (Johan Carlström, Riksantikvarieämbetet)
K-samsök är en aggregator som tillgängliggör den skördade datan från minnesinstitutioner i strukturerat format. Johan pratar bl.a om hur vi jobbar med semantiska länkar, pekning på gemensamma resurser/masterdata samt användargenererad data. (slides)

7. Länkade data och semantisk förstärkning i medborgardialogen (Fredric Landqvist, IT-universitetet Göteborg)
Kort redogörelse av förändringsprojekt inom Göteborgs Stad, med avsikt att semantiskt förstärka medborgardialogen (webb, mobil och kundtjänst) genom att harmonisera begreppsapparaten (vokabulär) som beskriver tjänsterna inom en stads försorg. Integration av W3C standarden SKOS, samt UK.GOV vokabulär i informationsförsörjningen. (slides)

8. Bygga applikationer med länkade data (Hannes Ebner, Metasolutions)
Att bygga applikationer som “förstår” länkade data behöver inte vara komplicerat om man har rätt verktyg. Presentationen belyser några aktuella exempel och förklarar hur de har genomförts. (slides)

9. Graphity: generic Linked Data platform for interactive Web applications (Martynas Jusevicius, Graphity)
Graphity is generic software platform for building interactive read-write Web applications with SPARQL triplestore backends. It features customizable URI and query templates, multiple layout modes, out-of-the-box pagination, content negotiation, authentication, and more. Graphity is designed not as a traditional framework, but as a processor that responds to requests by executing the declarative description of the application. This innovative approach allows to push application logic from source code to data, so that the application can be managed and reused as data itself, while the software become generic and application-independent. (slides)

10. Neo4j: Linked data for pragmatists (Peter Neubauer, Neo4j) (slides)
Neubauer gives an introduction to what it’s like to live in a “NOSQL World”.

11. Ontology Design Patterns: Metoder och Verktyg (Karl Hammar, Högskolan i Jönköping)
Ontology Design Patterns syftar till att förenkla utvecklingen av ontologier för den semantiska webben, till gagn för nya grupper av användare som därigenom ges verktyg för att skapa de scheman som behövs för att publicera länkade data. Sådana mönster formaliserar och packeterar allmänna lösningar på vanligt förekommande modelleringsproblem, med avsikten att användaren enkelt skall kunna anpassa sagda allmänna lösningar för sina specifika utvecklingsfall. Användningen av dessa mönster utanför den akademiska världen är dock ännu så länge begränsad. Den här presentationen introducerar Ontology Design Patterns samt metoder och verktyg för att använda dessa. Utmaningar och problem med hur dessa mönster och verktyg ser ut idag diskuteras därefter, innan talaren föreslår lösningar på några av dessa problem, grundade i sin egen forskning. (slides)

12. Data games (Marie Friberger och Jacob Andersson, Malmö högskola)
Hur kan man bygga spel på öppna data? Förutom att prata om de spel som Julian Togelius och Marie tagit fram (bl.a. genom studentprojekt) berättas det om det nystartade projektet “Att lekfullt utforska vår data: Spelifiering av publikationsmetadata”, som handlar om att konstruera datorspel baserat på fritt tillgänglig metadata för forskningspublikationer. (Marie’s slides, Jacob’s slides)

13. Mot en öppen informationsarkitektur (Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet)
Riksantikvarieämbetet har under flera år arbetat med öppenhetsfrågor inom informationsområdet. Det har varit många duster och diskussioner, men nu är kompassen inställd mot Länkade öppna data. Detta är en sammanfattning och analys av vart vi har varit, och vart vi är på väg, med fokus på kulturarv och offentlig sektor. (slides)

Den ursprungliga inbjudar hittar du här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.